Info Mozambique

Het land ligt in zuidoost Afrika met een kustlijn van 2655 km. langs de Indische Oceaan. Het is 20 zo groot als Nederland en telt 25 miljoen inwoners, die een gemiddelde leeftijd van 46 jaar bereiken!

Mozambique_Map

map

Mozambique was bijna 5 eeuwen lang een Portugese kolonie en werd 25 juni 1975 onafhankelijk. Kort daarna brak er tussen de Renamo en Frelimo partij een bloedige burgeroorlog uit die eindigde in oktober 1992.

Deze strijd bracht Mozambique tot op de rand van de afgrond en maakte het tot een van de armste landen ter wereld. De groeiende economie kreeg door de kredietcrisis weer een flinke dreun. De huidige Frelimo president is Filipe Nyusi, de twee overige partijen met aanhang zijn de jonge MDM en Renamo.

De grootste zorg van de lokale bevolking is om elke dag voldoende voedsel te hebben om te overleven. 54% van de bevolking leeft onder de armoedegrens; ruim 50% van de bevolking is jonger dan 18 jaar.

Grote gezinnen trekken massaal van het platteland naar de hoofdstad om er werk te vinden en om hun kinderen hopelijk een goede schoolopleiding te kunnen geven, want analfabetisme (53% van de bevolking) of onvoldoende schoolopleiding maakt werk vinden tot een kansloze missie. 

In de sloppenwijken is de werkloosheid minstens 60%, onder jongeren nog hoger.

Door de zorgelijke gezondheidssituatie sterven 15 moeders en 130 kinderen op de 1000 aan ondervoeding en infectieziekten als malaria, AIDS en TBC.

Kortom: op alle fronten moet nog veel ontwikkeld worden om de levensstandaard voor het grootste deel van de bevolking te verbeteren.

 

Stichting Pater Maas Mozambique© 2013 | Design: Marc Bogman© | Frontier Theme