IN MEMORIAM

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze zeer gewaardeerde medeoprichtster en penningmeester

Netty

Netty Gorissen

Voor haar inzet zijn wij haar zeer erkentelijk en dankbaar

Onze oprechte deelneming gaat uit naar haar echtgenoot Lou en familie.

Namens de Stichting Pater Maas Mozambique:

Pater Jacques Maas, Martin Creuwels, Hub en Harry Maas

Mede namens de bewoners van de sloppenwijk Mafalala in Mozambique


 

Laatste groet vanuit Mozambique

Laatste groet vanuit Mozambique

Spelers van het Martin Creuwels toernooi 2013 geven hun laatste groet aan Netty vanuit Mozambique.

Stichting Pater Maas Mozambique© 2013 | Design: Marc Bogman© | Frontier Theme