Sponsoring

MUITO OBRIGADOHARTELIJK DANK !!!

Mede namens de bevolking van Mafalala

STICHTING PATER MAAS MOZAMBIQUE

BANKREKENINGNUMMER: NL92 INGB 0008 4850 88 te URMOND

Naast een financiële bijdrage is ook de sponsoring van nieuwe of nog goede bruikbare ballen, voetbalschoenen en sportkleding (voorkeur met korte mouw i.v.m. de temperatuur ter plaatse) van harte welkom.
S.v.p. hierover bellen in de inzamelingsmaanden DECEMBER en MEI met 06-11298213 of 046-4333701.

dankwoord

Stichting Pater Maas Mozambique© 2013 | Design: Marc Bogman© | Frontier Theme