Stichting Pater Maas

De 5tichting is opgericht op 10 april 2000 en is ingeschreven bij de K.v.K onder nr.: 14065479

Doel van de stichting:

Het inzamelen van gelden en goederen en werven van actieve aandacht voor trainingen. Dit alles om de gemeenschap van de sloppenwijk Mafalala in Maputo  te ondersteunen bij het ontwikkelen en continueren van hun gemeenschapswerk, dat ism pater Jacq Maas vorm heeft gekregen en sinds 2007 door ACAM, de lokale wijkorganisatie, is uitgebouwd tot een volwaardige buurtplatform.

Hierover meer in het OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN LOPENDE PROJECTEN en programma’s zoals die door het wijkcomité ACAM worden opgezet ism de lokale bevolking, met partnerorganisaties in andere sloppenwijken van Maputo en met de parochie SANTA ANNA.

De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
Het organiseren van acties en activiteiten, in Nederland en in Mozambique een en ander in de ruimste zin van het woord.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
Financiële bijdragen van particulieren, (sport)verenigingen, bedrijven, scholen, in de vorm van giften en andere baten, die voor de volle 100% worden besteed aan de diverse wijkprojecten.

Uitermate belangrijk is hierbij de samenwerking met andere organisaties en personen:

In Nederland

  • Sportinstellingen en voetbalclubs in de regio Zuid-Limburg;
  • Sportzaken in de regio: Matchpoint Sports;
  • Onderwijsinstelling in de regio Zuid-Limburg, zoals: Groenewald Stein;
  • Limburgse parochies en regionale NGO’s;
  • Lokale pers, particulieren en achterban;
  • Stichting Gered Gereedschap Heerlen, Stichting Mama Alice;
  • In Mozambique, werken ACAM en de lokale bevolking en onze stichting samen met de Nederlandse ambassade, de parochie Santa Anna, lokale pers en voetbalclubs uit de talrijke sloppenwijken van de hoofdstad Maputo.

De duur van de stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

p1Image1foto02

p1Image1foto01

 p1Image1foto04

 

Stichting Pater Maas Mozambique© 2013 | Design: Marc Bogman© | Frontier Theme